Zdroj prírodnej minerálnej vody Spa Aqua

Vzácna rajeckoteplická liečivá voda, vyvierajúca z hlbín zeme, získava svoje výnimočné fyzikálne a chemické vlastnosti vďaka geologickej stavbe horninového podložia tvoreného dolomitmi a vápencami. Tieto horniny odovzdávajú tepelnú energiu prenášanú zo samotného zemského jadra. Minerálne látky, najmä Calcium a Magnezium sú prijímané z týchto hornín a následne rozpúšťané v liečivej vode, čím jej dodávajú zásaditotvorný a liečivý charakter.Prírodná liečivá stredne mineralizovaná voda, hydrogenuhličitánovo - vápenato - horečnatá, neutrálna, hypotonická.
Zdroj BJ-22 v Rajeckých Tepliciach